วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556


คณิตศาสตร์น่ารู้ ป.6ที่มา : https://www.google.co.th/

รูปสามเหลี่ยม 
        เป็นรูปปิดที่ประกอบด้วยด้านสามด้าน
    ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม คือ ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม
    จากกิจกรรมนี้นักเรียนควรสรุปสมบัติเกี่ยวกับความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ได้ว่า ผล           บวกของความยาวของด้านสองด้านใด ๆ ของรูปสามเหลี่ยมมากกว่าความยาวของด้านที่สาม
ที่มา : http://weerawattk.wordpress.comเกร็ดน่ารู้  ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=niGWiBKfY58
บทเรียน เรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้น
เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนอินเตอร์แอ็คทิฟ เพื่อฝึกทักษะการฟังและการอ่าน
1,000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด
 ในจำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีนับแสนคำนั้น มีหลายหมื่นคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง ศัพท์วิชาการ ศัพท์ที่ใช้ในวรรณกรรม หรือศัพท์อื่นๆ ที่พบไม่ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่เหลือจึงไม่ได้มีจำนวนมากมายจนทำให้เราต้องท้อใจ โดยเฉพาะเมื่อได้มีการรวบรวมและจัดอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด 1,000 อันดับแรก ก็ยิ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตน เพราะเหมือนเราได้มีไกด์นำทางให้สามารถเลือกจดจำเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเสียก่อนที่จะไปจำคำศัพท์สะเปะสะปะแล้วแทบไม่ได้นำมาใช้จริงเลย

เรียนรู้คำศัพท์ 1,000 คำ

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=wcLngtF-CMQ